صفار هرندی: جای خوشحالی است که اسرائیل در ایران اراذل و اوباش را استخدام می‌کند

۱۴۰۱/۴/۵

حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت «جای خوشحالی است که بسیاری از یارگیری‌های» اسرائیل در ایران «هم‌اکنون رسیده به آنجا که اراذل و اوباش را استخدام کند».

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید