فصیحی رکورد دو ۱۰۰ متر زنان ایران را شکست

۱۴۰۱/۴/۴

در جریان برگزاری مسابقات بین‌المللی دوومیدانی در بورسا ترکیه، فرزانه فصیحی نماینده دوومیدانی ایران موفق شد در مرحله نهایی رقابت ماده ۱۰۰متر با ثبت حد نصاب ۱۱.۴۴ثانیه ضمن کسب عنوان نخست، رکورد ملی ایران را یک صدم‌ ثانیه نیز ارتقاء دهد.

رکورد ملی در این ماده با زمان ۱۱.۴۵ ثانیه در اختیار مریم طوسی دیگر دونده ایرانی بود که پس از ۸ سال این حد نصاب ملی شکسته شد.

جهان‌نما
اخبار
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید