شهبانو فرح پهلوی درباره اعتراضات سراسری: هر چه ظلم حکومت بیشتر شده اتحاد مردم عمیق‌تر شده

۱۴۰۱/۲/۲۹

همزمان با اعتراضات، شهبانو فرح پهلوی نوشت: «عاشقان ایران دریافته‌اند فقر و محرومیت از زندگی با هیچ توجیهی در شان میهن مان نیست. هر چه بیداد، ستم و ظلم این حکومت بیشتر شده، صدای مردم به هم شبیه‌تر و اتحادشان عمیق‌تر شده.» او افزود از همه می‌خواهد به پیام اتحاد پدید آمده بیندیشند.

خلاصه خبرها
تیتر اول
قدرت کلمات

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید