زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ از احیای اردوگاه‌های کار اجباری در این زندان خبر دادند

۱۴۰۱/۲/۲۰

تعدادی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در این زندان از استثمار زندانیان خبر دادند و نوشتند بعضی زندانیان بدون دریافت هیچ حقوقی مشغول به انجام کارهای فرسایشی می‌شوند و «گویی اردوگاه‌های کار اجباری شوروی و آلمان نازی احیا شده»

اخبار
چند چند

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید