خامنه‌ای در دیدار با گروهی از کارگران: از مردم می‌خواهیم به خرید تولید داخلی مقید باشند

۱۴۰۱/۲/۱۹

علی خامنه‌ای در دیدار با گروهی از کارگران ترجیح دادن جنس خارجی به جنس داخلی را ضربه زدن به کارگر داخلی دانست. او افزود: «از مردم می‌خواهیم به خرید تولید داخلی مقید باشند البته بزرگ‌ترین خریدار در کشور، دستگاههای دولتی هستند که باید سعی کنند هیچ جنس خارجی مصرف نکنند.»

مرور مطبوعات
چشم‌انداز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید