جهان آبادی،نماینده تربت جام:این روزها چیزی جز بد و بیراه و آه و نفرین از مردم نمی‌شنویم

۱۴۰۱/۲/۱۸

جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت حیدریه گفت «این روزها به حوزه‌های انتخابیه خود که می‌رویم چیزی جز بد و بیراه و آه و نفرین از مردم نمی‌شنویم دولت در اداره امور مانده است.» او افزود: «روزی مردم حسرت خانه و خودروهای مردم دیگر کشورها را می‌خوردند اکنون «باید حسرت نان هم بخورند.»

چشم‌انداز
قصه مردم
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید