شکایت عزیزی خادم از اعضای هیات رئیسه به کمیته اخلاق

۱۴۰۱/۱/۲۷

عزیزی خادم با ثبت شکایت خود از اعضای هیات رئیسه فدراسیون روند برکناری و عزل خود را غیرقانونی دانست.

بر اساس ماده ۳۷ در زمان عزل رئیس فدراسیون می بایست مستندات لازم و مرتبط ارائه شود که این مساله در مورد او رعایت نشده و وی به همین دلیل روند برکناری خود را غیرقانونی خوانده است.

خبرگزاری ایرنا در خبری نوشت: با توجه به روند غیرقانونی برکناری رئیس وقت فدراسیون فوتبال، عزیزی خادم در نشست آخر خود با اعضای هیات رئیسه و به نشانه اعتراض جلسه را ترک و اکنون شکایت خود از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال را به کمیته اخلاق ارائه کرده است.

اخبار
چند چند

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید