معاون دانشگاه تهران: طرح صدور کارنامه فرهنگی برای دانشجویان از مهر ماه اجرا می‌شود

۱۴۰۱/۱/۲۶

هادی بهرامی احسان، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران: از مهر ماه برای همه دانشجویان دانشگاه تهران «کارنامه فرهنگی» صادر خواهد شد که می‌تواند رزومه‌ای مستند از فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان باشد. کارنامه فرهنگی برای همه دانشجویان دانشگاه تهران در مقاطع مختلف اجرایی خواهد شد

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید