نماینده خامنه‌ای در اصفهان: مردم چند نفره بروند و بساط روزه‌خواران را به هم بریزند

۱۴۰۱/۱/۱۹

یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده خامنه‌ای در اصفهان، خواستار برخورد با آنچه که «روزه‌خواری»‌ خواند شد و گفت: «آن‌ها را امر به معروف کنید تا بفهمند در شهر جان‌داری زندگی می‌کنند.»

او افزود: «اگر تنهایی امکان انجام این کار را ندارید، چندنفره بروید و بساط روزه‌خواران را به هم بریزید.»

خلاصه خبرها
چشم‌انداز
قصه مردم

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید