وزیر کشور درباره حوادث ورزشگاه مشهد: بنایی بر حضور زنان و فروش بلیت به آن‌ها نبود

۱۴۰۱/۱/۱۶

احمد وحیدی، وزیر کشور، درباره اتفاقات ورزشگاه مشهد گفت «بنایی برای حضور زنان و فروش بلیت به آنان وجود نداشت».

او درباره پاشیدن اسپری فلفل به زنان افزود: اسپری در هوا زده شد، اما مستقیما به سمت کسی زده نشد. با این کار تعدادی متفرق و تعدادی هم از ناحیه چشم و گلو مصدوم شدند.

خلاصه خبرها
چشم‌انداز
قصه مردم

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید