وزیر بهداشت ایران: نهضت مسجدسازی را در دانشگاه‌های علوم پزشکی راه بیندازید

۱۴۰۱/۱/۱۵

بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت ایران گفت: «نهضت مسجدسازی را در دانشگاه‌های علوم پزشکی راه بیندازید. بسیاری از بیمارستان‌های بزرگ و کوچک فضای خوبی برای نماز و عبادت ندارند که باید این مشکل مرتفع شود.»

تازه‌ترین خبرها

بررسی بازارها
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید