آمریکا: توافق در مورد بازگشت به برجام نه قریب‌الوقوع است و نه قطعی

۱۴۰۱/۱/۱

وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر آمادگی برای تصمیمات سخت جهت احیای برجام، اعلام کرد توافق احتمالی برای بازگشت به اجرای کامل برجام نه قریب‌الوقوع است و نه حتمی.

آمریکا همچنین اضافه کرد به صورت برابر برای هر دو سناریوی بازگشت یا عدم بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام آماده می‌شود.

خلاصه خبرها
چشم‌انداز
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید