عضو کمیسیون شوراهای مجلس: قانون تغییر ساعت لغو شد

۱۴۰۰/۱۲/۱۹

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت قانون «تغییر ساعت» لغو شد زیرا براساس نظر کارشناسان تغییر ساعت توجیه اقتصادی نداشته و مضرات زیادی نیز دارد.

امروز
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید