وزارت کشور اوکراین: از زمان حمله روسیه تاکنون ۸۰ هزار اوکراینی از خارج به کشور بازگشتند

۱۴۰۰/۱۲/۱۰

وزارت کشور اوکراین: از زمان حمله روسیه تاکنون ۸۰ هزار اوکراینی از خارج به کشور بازگشتند و اکثریت آنها برای دفاع از اوکراین به نیروهای مسلح و دیگر تشکل‌های نظامی پیوستند

اخبار و اخبار ورزشی
چهره‌ها - سوئیس
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید