نیروهای روسیه وارد د‌ومین شهر بزرگ اوکراین شدند و درگیری بین ‌دو طرف ادامه دارد

۱۴۰۰/۱۲/۸

به گفته مقام‌های اوکراینی، نیروهای روسیه وارد خارکف، د‌ومین شهر بزرگ اوکراین شدند و درگیری بین ‌دو طرف ادامه دارد.

جهان‌نما
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید