عضو کمیسیون بهداشت مجلس: امروز بچه ۸ ساله با پول جیبی خودش سیگار تهیه می‌کند

۱۴۰۰/۱۲/۸

فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با انتقاد از افزایش نیافتن قیمت سیگار گفت: «امروز بچه هشت ساله با پول جیبی خودش سیگار تهیه می‌کند»

او افزود: «مطالعات نشان می‌دهد که افزایش قیمت سیگار روند مصرف آن را کاهش می‌دهد»

خلاصه خبرها
امروز
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید