سازمان ملل: حمله روسیه می‌تواند باعث فرار پنج میلیون نفر از اوکراین شود

۱۴۰۰/۱۲/۶

سازمان ملل هشدار داد سوخت، پول نقد و تجهیزات پزشکی در بخش‌هایی از اوکراین پس از تهاجم روسیه رو به اتمام است و این حمله می‌تواند باعث فرار پنج میلیون نفر از اوکراین شود.

اخبار ۲۳
۲۴ با فرداد فرحزاد
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید