وزیر کشور: باید راه طلبه‌های جوان را به مدارس باز کنیم

۱۴۰۰/۱۰/۲۸

احمد وحیدی، وزیر کشور با تاکید بر اینکه ما باید راه طلبه‌های جوان را در مدارس باز کنیم گفت این طلبه‌ها باید در کنار دانش‌آموزان قرار بگیرند و به عنوان دوست، رفیق، مربی، همکار و همیار در مدارس باشند.

سرانجام، قانون
چشم‌انداز
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید