نماینده چابهار: نمی‌شود مردم ریاضت بکشند و آقازاده‌ها به آمریکا و اروپا بروند

۱۴۰۰/۱۰/۲۷

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس به سایت خبری انتخاب گفت: «نمی‌شود که مردم ریاضت بکشند اما آقازاده‌ها برای تحصیلات به کشورهای غربی مثل آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی بروند.»

او ادامه داد: «این دوگانگی‌هاست که باعث نارضایتی مردم می‌شود.»

مستند - راز موفقیت الکس فرگوسن
اخبار
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید