امام جمعه گچساران: اسب‌دوانی زن موجب تهییج و چشم‌چرانی می‌شود

۱۴۰۰/۱۰/۲۴

امین‌الله حجازی، امام جمعه گچساران، گفت «اسب‌دوانی زن در منظر نامحرم که تهییج می‌کند و چشم‌چرانی می‌شود، حرام است و این دولت و آن دولت هم ندارد»
او افزود: نباید دختر و پسر بزک کرده مقابل هم قرار بگیرند و این جلسات تشکیل شود

خلاصه خبرها
چشم‌انداز با سیما ثابت
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید