نماینده سردشت: عیب بزرگی است که وزیر بهداشت گفت واکسن ایرانی زدم، اما مشخص شد نزده است

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

کمال حسین‌پور، نماینده سردشت، گفت اگر وزیر بهداشت گفته واکسن ایرانی تزریق کرده، اما بعدا مشخص شده واکسن غیرایرانی زده، کار درستی نبوده و «عیب بزرگی» است.

بهرام عین‌اللهی گفته بود واکسن ایرانی زده، اما تصویر کارت واکسن او نشان داد واکسن اسپوتنیک تزریق کرده است

خلاصه خبرها
چشم‌انداز
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید