نماینده سردشت: عیب بزرگی است که وزیر بهداشت گفت واکسن ایرانی زدم، اما مشخص شد نزده است

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

کمال حسین‌پور، نماینده سردشت، گفت اگر وزیر بهداشت گفته واکسن ایرانی تزریق کرده، اما بعدا مشخص شده واکسن غیرایرانی زده، کار درستی نبوده و «عیب بزرگی» است.

بهرام عین‌اللهی گفته بود واکسن ایرانی زده، اما تصویر کارت واکسن او نشان داد واکسن اسپوتنیک تزریق کرده است

مرور مطبوعات
چشم‌انداز با سیما ثابت
اخبار و اخبار ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید