بیش از پنج هزار شهروند در کارزاری آنلاین خواستار مقابله با آزار روی پل‌های عابر تهران شدند

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

گروهی از شهروندان کارزاری با هدف «مقابله با آزاررسانی روی پل‌های عابر پیاده» راه‌اندازی کرده‌اند و از شهردار و اعضای شورای شهر تهران خواسته‌اند تا پل‌های عابر پیاده را برای رفت‌ و آمد ایمن ساماندهی کنند. این طومار اینترنتی را تاکنون بیش از پنج هزار نفر امضا کرده‌اند

حرف آخر با پوریا زراعتی
خبر
امروز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید