وزیر بهداشت: اروپا و آمریکا نتوانستند کرونا را آن‌طور که انتظار می‌رفت مهار کنند

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

بهرام عین‌اللهی با دفاع از عملکرد حکومت در مدیریت کرونا گفت: «کشورهای اروپایی و آمریکا با وجود آنکه به‌دلیل تبلیغات گسترده همواره از قدرتمندترین نظام‌ها نشان داده می‌شدند اما در موضوع کرونا نتوانستند این بیماری را در کشورهایشان آن‌طور که انتظار می‌رفت مهار کنند.»

خلاصه خبرها
امروز
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید