بریتانیا اعلام کرد با توجه به اثربخشی دوز تقویتی سوم واکسن کرونا،ارائه دوز چهارم لازم نیست

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

کمیته واکسیناسیون و ایمن‌سازی دولت بریتانیا اعلام کرد با توجه به اینکه دوز تقویتی سوم واکسن کرونا در گروه‌های در معرض خطر سطح بالایی از ایمنی را در برابر بیماری شدید ناشی از سویه اومیکرون ایجاد می‌کند، در حال حاضر لازم نیست که دوز چهارم واکسن کرونا به افراد ارائه شود

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت
خبر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید