امام جمعه قم: راه‌اندازی اینترنت ملی از نان شب واجب‌تر است

۱۴۰۰/۱۰/۱۷

علیرضا اعرافی، امام جمعه قم، با بیان اینکه دولت و مجلس برای فضای مجازی باید اقدامات اساسی‌تری انجام دهند، گفت: راه‌حل بسیاری از مشکلات و مفاسد، افزایش اینترنت ملی و زیرساخت فناوری‌های درونی است که از نان شب واجب‌تر است
او افزود: باید زیرساخت‌های اینترنت ملی افزایش یابد

خلاصه خبرها
معامله بزرگ آمریکا و طالبان
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید