نماینده مجلس: نه تنها خرید بلکه اجاره مسکن هم برای مردم بسیار دشوار است

۱۴۰۰/۱۰/۱۶

احسان ارکانی، نماینده نیشابور در مجلس، با بیان اینکه اتوبوس‌خوابی از یک سال پیش وجود داشته گفت: پدیده اتوبوس‌خوابی مربوط به امروز و دیروز نیست و ثمره تورم ۴۰ درصدی دولت روحانی است

او افزود: امروز نه تنها خرید، بلکه اجاره مسکن هم برای مردم بسیار دشوار شده است

چشم‌انداز
ایران ۱۴۰۰
تیتر اول

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید