با حکم رییس صداوسیما؛ علیرضا قزوه، شاعر نزدیک به دفتر خامنه‌ای در صداوسیما پست گرفت

۱۴۰۰/۱۰/۱۵

علیرضا قزوه، شاعر نزدیک به دفتر خامنه‌ای، با حکم پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیما به عنوان مدیر دفتر «شعر و موسیقی و سرود» این سازمان منصوب شد

مستند کوتاه - دست خدا در اقتصاد ترکیه
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید