نام ۱۹۰ نفر از افراد مرتبط با افشای فایل صوتی ظریف در فهرست اشخاص متهم و مطلع

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

پایگاه خبری رویداد۲۴ گزارش داد نزدیک به ۱۹۰ نفر از افرادی که از نزدیک و دور با موضوع افشای فایل صوتی محمدجواد ظریف در ارتباط بوده‌اند، در فهرست افراد متهم و مطلع قرار گرفته‌اند. از جمله این افراد خود ظریف، محمد قوچانی، حسام الدین آشنا، سعید لیلاز و عباس عبدی‌اند.

اخبار
پنجره
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید