وزیر کار: هنوز هم می‌شود با یک‌ میلیون تومان شغل ایجاد کرد

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار با بیان این که مشاغل نوین رو به پیشرفت هستند، گفت: «سه‌سال پیش گفتیم با یک‌میلیون تومان می‌شود شغل ایجاد کرد، اکنون نیز با وجود گرانی مواد اولیه می‌توان با یک‌میلیون تومان شغل ایجاد کرد.»

خلاصه خبرها
معامله بزرگ آمریکا و طالبان
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید