اسماعیل گرامی، کارگر زندانی: کجای دنیا یک فرد بیمار و ۶۶ ساله برای اعتراض، زندانی می‌شود؟

۱۴۰۰/۱۰/۹

اسماعیل گرامی، کارگر بازنشسته زندانی در زندان تهران بزرگ در نامه‌ای سرگشاده نوشت: «کجای دنیا یک فرد بازنشسته با ۶۶ سال سن و صرع، پروستات، کمردرد و دندان‌درد پی درپی فقط به خاطر اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود و شرکت در تجمعات مجرم شناخته شده و به حبس محکوم می‌گردد؟»

اسماعیل گرامی افزود جمهوری اسلامی درحالی با یک بازنشسته چنین برخوردی می‌کند که ادعای رعایت حقوق بشرش گوش جهانیان را کر کرده است. او افزود: «ادعای رعایت حقوق بشر حکومت جمهوری اسلامی ایران دروغی بیش نیست.»

نگاه روز
تیتر اول
در کارگه هنرمندی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید