وزیر صنعت: وضع اقتصادی موجود قابل ادامه دادن نیست

۱۴۰۰/۱۰/۸

رضا فاطمی امین،‌ وزیر صنعت،‌ وضعیت اقتصادی موجود را «غیرقابل ادامه دادن» خواند و با اشاره به تغییر نظام یارانه گفت: «مردم نگران نباشند و با ما همراهی کنند»

او افزود «ما موضوعی به نام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور نداریم» و قرار است یارانه نهاده‌های دامی به مصرف‌کننده پرداخت شود

اخبار
جهان‌نما
۲۴ با فرداد فرحزاد

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید