مرکز مطالعات اقتصادی و تجاری بریتانیا: چین در ۲۰۳۰ بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان می‌شود

۱۴۰۰/۱۰/۵

مرکز مطالعات اقتصادی و تجاری بریتانیا در ارزیابی خود پیش‌بینی کرد که چین تا سال ۲۰۳۰ یه اقتصاد برتر جهان تبدیل می‌شود. این ارزیابی برتری اقتصادی چین در جهان را دو سال دیرتر از ارزیابی‌های قبلی پیش بینی کرده است.

این مرکز همچنین پیش‌بینی کرد که ارزش تولیدات اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ برای اولین بار از ۱۰۰ هزار میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.

طبق این ارزیابی، اقتصاد هند سال در سال ۲۰۲۳ از اقتصاد فرانسه پیشی خواهد گرفت و اقتصاد روسیه نیز قادر خواهد بود تا سال ۲۰۳۶ در رده ده اقتصاد برتر جهان قرار گیرد.

طبق ارزیابی این مرکز، در دهه ۲۰۲۰ بزرگ‌ترین چالش اقتصادهای جهان برخورد با میزان بالای تورم خواهد بود.

اخبار
اخبار
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید