رییس دانشگاه تهران: برای مراجع تقلید در دانشگاه تهران دفتر نمایندگی راه می‌اندازیم

۱۴۰۰/۱۰/۳

محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران با بیان اینکه «معنویت باید در علوم ما رسوخ کند»، گفت تمام رشته‌های دانشگاه باید بر پایه ارزش‌های دینی متحول شود

او گفت مرکز تبادلات حوزه و دانشگاه در ساختار جدید دانشگاه تهران ایجاد می‌شود تا مراجع دفتر نمایندگی داشته باشند و آثارشان را ارائه کنند

انسان، زمین، فردا
در کارگه هنرمندی
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید