ستاد مقابله با کرونای تهران: ۱۳ درصد از جمعیت تهران هنوز واکسن نزده‌اند

۱۴۰۰/۹/۳۰

علیرضا اولیایی‌منش،معاون ستاد مقابله با کرونای استان تهران: با ورود سویه اومیکرون، هنوز ۱۳ درصد تهرانی‌ها واکسن نزده‌اند درحالی که باید پوشش واکسن به ۹۹ یا ۱۰۰ درصد برسد.تزریق دوز سوم واکسن نیز پایین است، از جمعیت ۱۴ میلیونی استان تهران فقط ۵۰۰ هزار نفر دوز سوم را تزریق کرده‌اند

اخبار
مرور مطبوعات
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید