وزیر دفاع اسرائیل گفت ایران با دست پر وارد مذاکرات وین نشده و در حال زمان خریدن است

۱۴۰۰/۹/۲۹

بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفت ایران با دست پر وارد مذاکرات وین نشده و در حال زمان خریدن است تا غرب را برای توافقی با محدودیت‌ هسته‌ای کمتر متقاعد کند.

او ادامه داد وضعیت داخلی ایران فرصت‌هایی را برای جهان ایجاد می‌کند و رهبران جمهوری اسلامی به وضعیت ضعیف کشور آگاهند.

مرور مطبوعات
چشم‌انداز با سیما ثابت
اخبار و اخبار ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید