خیابانی در تهران به نام حسن یزدانی نامگذاری شد

۱۴۰۰/۹/۲۸

امروز (دوشنبه) در شورای شهر تهران موضوع تغییر نام برخی از معابر پایتخت مطرح شد که در نهایت بلوار صدرا در منطقه دهکده المپیک (منطقه ۲۲) به نام حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد المپیک و جهان تغییر یافت.

چشم‌انداز با سیما ثابت
اخبار و اخبار ورزشی
شاهد تاریخ

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید