نماینده بروجرد: امروز در غرب ظلمی به زن شده که باید مدعی باشیم

۱۴۰۰/۹/۲۵

فاطمه مقصودی،‌ نماینده بروجرد در مجلس،‌ زن‌ها را «رقیق و لطیف» خواند و گفت: در تمدن اسلامی زن مورد ظلم واقع نمی‌شود

او اضافه کرد «امروز در غرب ظلمی به زن شده که باید مدعی باشیم»

اخبار
اخبار
پنجره

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید