سه کشور اروپایی: اقدام‌های تحریک‌آمیز ایران، برجام و‌ مذاکرات را به سمت شکست می‌برد

۱۴۰۰/۹/۲۳

بریتانیا، آلمان و فرانسه پیش از نشست شورای امنیت در بیانیه‌ای با اشاره به فاصله گرفتن ایران از تعهدات خود در برجام گفتند: «ادامه اقدام‌های تحریک‌آمیز هسته‌ای ایران به این معناست که ما داریم به سرعت به پایان راه می‌رسیم.»

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید