معاون رئیسی: تصور اینکه در چندماه و یک سال همه مشکلات حل می‌شود، درست نیست

۱۴۰۰/۹/۱۹

صولت مرتضوی، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی، در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه دولت در ۳ ماه گذشته استقراضی از بانک مرکزی نکرده، گفت: تصور اینکه در چندماه و یکسال همه مشکلات حل می‌شود، درست نیست
او افزود: البته اراده دولت برای حل مشکلات مردم اراده بسیار پولادین و مستحکمی است

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید