راستینه، نماینده مجلس ایران: فدراسیون فوتبال برای فیفا کدهای اشتباه ارسال می‌کند

۱۴۰۰/۹/۹

احمد راستینه، رئیس کمیته تربیت‌بدنی مجلس ایران می‌گوید: اصرار بر یک مسئله اینکه اساسنامه فدراسیون فوتبال باید در مجلس به تصویب برسد، ارسال کدهای اشتباه و پیام غلط دادن به فیفا است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد:‌ متاسفانه اخباری مبنی بر اینکه اگر اساسنامه اصلاح نشود، فدراسیون دچار مشکل شود در رسانه‌ها مطرح می‌کنند. به آقایان فدراسیون اعلام می‌کنیم امروز نیاز قانونی فعالیت‌های ورزشی کشور حتی متناسب با اساسنامه فیفا در اختیار شماست چون شما یک نهاد عمومی غیردولتی مستقل هستید که دولت هم در بحث انتخابات شما نقشی ندارد.

راستینه با اشاره به حواشی ماجرای ورود VAR به ایران گفت:‌ ر فضای مجازی و رسانه‌های اخباری را دیدیم که تعجب برانگیز بود مبنی بر اینکه مجلس VAR را به گروگان گرفته و یا استفاده از آن را به عنوان یک زیرساخت فنی به ورزش نمی‌دهد، نکته‌ای غلطی است چون نه در شان مجلس است و نه مجلس در این حوزه‌ها ورود می‌کند.

رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس ایران گفت: متاسفانه فدراسیون فوتبال کم کاری خود و عدم توجه به حل مسائل فوتبال کشور را متوجه سایر دستگاه‌ها از جمله مجلس کرده است.

مستند کوتاه: آلبر کامو، نماد شورش
امروز
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید