فرمانده انتظامی استان اصفهان: اعتراضات اصفهان با کمترین هزینه برای نظام و مردم مدیریت شد

۱۴۰۰/۹/۵

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: با هم‌دلی بین دستگاه‌های قضایی، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج وضعیت اصفهان آرام است و اعتراضات با درایت آنها با کمترین هزینه برای نظام و مردم مدیریت شد

او افزود: تعدادی از همکاران ما مجروح شدند و تعدادی از مردم جراحت سطحی دیدند

مستند کوتاه: آلبر کامو، نماد شورش
امروز
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید