پس از معاون استاندار، دادستان اصفهان هم آتش زدن چادر کشاورزان معترض را به «اوباش» نسبت داد

۱۴۰۰/۹/۴

علی اصفهانی، دادستان اصفهان، آتش زدن چادر کشاورزان معترض را به «اراذل و اوباش» نسبت داد و گفت نیروی انتظامی برخی از آن‌ها را دستگیر کرد. محمدرضا جان‌نثاری، معاون استاندار هم گفته بود اراذل و اوباش سعی می‌کنند فضا را دست بگیرند

گزارش‌ها حاکی از یورش شبانه نیروی انتظامی بوده است

امروز
ایران ۱۴۰۰
خبر شامگاهی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید