نماینده مجلس: خط فقر به دهک‌های میانی جامعه رسیده است

۱۴۰۰/۸/۲۶

محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت که خط فقر به دهک‌های میانی جامعه رسیده و وضعیت فقر در ایران بدتر شده است.

اقتصاد و بازار
امروز
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید