وزیر کشور: دنیا بدون جمهوری اسلامی، دنیای بسیار تاریکی است

۱۴۰۰/۸/۲۲

احمد وحیدی، وزیر کشور، گفت: «دنیای بدون جمهوری اسلامی، دنیایی بسیار تاریک و ظلمات است. این کشور پیام و رسالتی دارد که فرا مرزی، فرازمانی و فرامکانی است.»

چشم‌انداز
اخبار
مرور مطبوعات

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید