نخست‌وزیر اسرائیل: ایران قصد دارد با اسلام‌گرایی افراطی بر جهان سلطه پیدا کند

۱۴۰۰/۸/۲۰

نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، طی سخنرانی در یک نشست هشدار داد که جمهوری اسلامی قصد دارد از طریق «اسلامگرایی افراطی» بر جهان سلطه پیدا کند. بنت گفت: «تروری که از تهران آغاز می‌شود، به دنبال نابودی اسرائیل، سلطه بر جهان و کشاندن آن به قعر تاریکی است.»

خبر ورزشی
اخبار
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید