دادگاه حمید نوری جهت استماع شهادت‌ هفت شاهد برای چند روز به آلبانی منتقل می‌شود

۱۴۰۰/۸/۱۸

خبرگزاری فرانسه گزارش داد دادگاه حمید نوری که به دست داشتن در کشتار زندانیان ۶۷ متهم است از چهارشنبه این هفته تا پنج‌شنبه هفته آینده به آلبانی منتقل می‌شود تا به شهادت‌ هفت شاهد که نمی‌توانند به سوئد سفر کنند، رسیدگی کند.

گفت‌وگوی ویژه
نگاه روز
تیتر اول

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید