فرمانده کودتای سودان بر تعهد خود به بازگرداندن کشورش به گذار دموکراتیک تاکید کرد

۱۴۰۰/۸/۱۳

عبدالفتاح البرهان، فرمانده کودتای سودان، در دیدار با سفیر عربستان سعودی بر تعهد خود به بازگرداندن سودان به مسیر گذار دموکراتیک تاکید کرد

تازه‌ترین خبرها

خلاصه خبرها
چند چند
مستند کوتاه: کریستو و ژان‌کلود

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید