عضو کمیسیون قضایی مجلس: سهام و ارز دیجیتال نباید به عنوان مهریه ثبت شود

۱۴۰۰/۸/۱۲

حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: «جوانان از هم سطح خودشان همسر انتخاب کنند تا در آینده دچار مشکل مهریه نشوند.»

او افزود: «سهام و ارز دیجیتال نباید به عنوان مهریه ثبت شود زیرا مهریه باید نقد باشد.»

تازه‌ترین خبرها

پنجره
اخبار
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید