دادستان در پی کتک خوردن پاکبان خرمشهری؛ برای روشن شدن حقیقت و شناسایی ضارب تحقیق می‌کنیم

۱۴۰۰/۸/۵

در پی ضرب‌وجرح یک پاکبان به دست یک عضو شورای شهر خرمشهر، دادستان این شهر گفت پرونده قضایی تشکیل شده است

او افزود این عضو شورا مدعی است برادرش پاکبان را به خاطر درگیری پاکبان با مادرش کتک زده و تحقیقات برای روشن شدن حقیقت و شناسایی ضارب اصلی ادامه دارد

خلاصه خبرها
هت‌تریک با مزدک میرزایی
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید