مقام انتظامی تهران: وسیله‌ای که در فیلم بازداشت دختر جوان دیده شد، چوب نیست بند کیف اوست

۱۴۰۰/۷/۲۸

مراد مرادی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران، درباره استفاده از میله زنده‌گیری حیوانات در بازداشت یک زن به دست ماموران گشت ارشاد گفت: «وسیله‌ای که در فیلم جنجالی هنگام بازداشت خشن دختر جوان دیده می‌شود، چوب نیست بلکه بند کیف متهم است.»

خلاصه خبرها
چشم‌انداز
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید